Di Sumatera Barat terdapat 13 titik konflik ruang hidup

Setiap satu jam Sumatera Barat kehilangan 1,02 Ha Kawasan Hutan

18 IUP Di Sumatara Barat Masuk Dalam Kawasan Hutan